Buk +48 61 819 88 30

broadcast

Radiowizjografia(RVG) to zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne zapisywane w postaci cyfrowej.

RVG to bezpieczne badanie, ponieważ urządzenie wykorzystuje minimalna dawkę promieniowania ,zdecydowanie mniejszą niż tradycyjna zdjęcie na kliszy (analogowe).Czas od zrobienia do zobrazowania zdjęcia wynosi  ok kilka sekund.

Radiowizjografia pozwala m.in. na precyzyjną ocenę długości kanału zęba, określenie jaka jest gęstość kości, analizę poprawności wypełnienia kanału, określenie próchnicy na powierzchniach stycznych zębów. Dzięki technologii cyfrowej obrazu jesteśmy w stanie zobaczyć to co nie jest widoczne na zwykłych zdjęciach analogowych.